Zwikszanie dugoci pola opisu tematu (i inne)
Redakcja, 2013-08-29, 17:41

aby zwikszy dugo pola opisu tematu naley:
wykona zapytanie w bazie SQL:
   ‖|‖|
 • ALTER TABLE phpbb_topics change topic_title_e topic_title_e VARCHAR(150)

w posting_body.tpl znale maxlength dla subject_e i ustawi na
   ‖|‖|
 • maxlength="150"


eby pierwszy post wtku wyglda inaczej trzeba doda w viewtopic.php w assign_block_vars
   ‖|‖|
 • 'S_FIRST_POST' => ((int) $forum_topic_data['topic_first_post_id']==$postrow_post_id)? true:false

i w viewtopic_body.tpl wykorzysta taki sposb:
   ‖|‖|
 • <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- IF postrow.S_FIRST_POST -->
  tutaj wygld pierwszego posta
  <ol>
  <!-- ELSE -->
  <li>
  tutaj reszta postw w licie
  </li>
  <!-- ENDIF -->
  <!-- END postrow -->
  </ol>
 1. Redakcja, 2013-08-29, 23:06

  crop + skalowanie przy zachowaniu oryginalnego aspect ratio:
    ‖|‖|
  • <style>
     .thumbs90px
     {
       width: 90px;
       height: 90px;
       background-position: center;
       background-size: cover;
       float:left;
     }
   </style>
    ‖|‖|
  • <div class="thumbs90px" style="background-image: url('{topicrow.OBRAZEK}');"></div>
 2. Redakcja, 2013-08-30, 21:37

  wykadrowanie obrazka:
    ‖|‖|
  • <div style="background-image: url('http://www.jpg'); width: 598px; height: 290px; background-position: -210px -200px;"></div>


  wstawienie ramki z html:
    ‖|‖|
  • <IFRAME id="ht" src="http://www.html" frameborder=0 WIDTH=600 HEIGHT=550  scrolling=yes></iframe>


  wykadrowanie ramki z html:
    ‖|‖|
  • <div style="width: 600px; height: 500px; overflow: hidden; position: relative;">
   <iframe style="position: absolute; top: -320px; left: -220px; width: 1024px; height: 1000px;" src="http://www.html" scrolling="no"></iframe></div>
 3. 3, 2013-09-01, 22:01

  eby wykorzysta modu tpl dodajemy w [np. vieforum].php:
    ‖|‖|
  •     $template->set_filenames(array(
           'zegar' => 'portal_modules/clock_menu.tpl')
       );
      
       $template->assign_var_from_handle('ZEGAR', 'zegar');

  a zwyk zmienn:
    ‖|‖|
  •     $template->assign_vars(array(
           'CO_TO' => 'what the fuck?')
       );

  i wtedy mona uy w [np. viewforu_body].tpl:
    ‖|‖|
  • {CO_TO}
   {ZEGAR}
 4. Redakcja, 2013-09-01, 22:50

  teraz ro rozpyka:
    ‖|‖|
  •     $template->set_filenames(array(
           'recent_topics_menu' => 'portal_modules/recent_topics_menu.tpl')
       );

       $sql = "SELECT forum_id FROM " . FORUMS_TABLE;
       if ( !$result = $db->sql_query($sql) )
       {
           message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query forums information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
       }
       $except_forums_ids = array();
       while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
       {
           $is_auth = array();
           $is_auth = $tree['auth'][POST_FORUM_URL . $row['forum_id']];

           if ( !$is_auth['auth_read'] || !$is_auth['auth_view'] )
           {
               array_push( $except_forums_ids, $row['forum_id'] );
           }
       }

       $except_forums = sizeof($except_forums_ids) > 0 ? "AND forum_id NOT IN (" . implode(',', $except_forums_ids) . ")" : '';

       $sql = "SELECT topic_id, topic_title
           FROM " . TOPICS_TABLE . "
           WHERE topic_status <> 2
           $except_forums
           ORDER BY topic_time DESC
           LIMIT " . $portal_config['value_recent_topics'];
       if ( !$result = $db->sql_query($sql) )
       {
           message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query recent topics information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
       }

       $recent_topic_row = array();

       $template->assign_vars(array(
           'RT_ALIGN' => $portal_config['recent_topics_a'],
           'L_RECENT_TOPICS' => $lang['Recent_topics'],
           )
       );

       $i = 1;
       while ($row = $db->sql_fetchrow($result))
       {
           $template->assign_block_vars('topics', array(
               'ROW' => (!($i % 2)) ? 1 : 2,
               'TOPIC_URL' => append_sid("viewtopic.$phpEx?" . POST_TOPIC_URL . '=' . $row['topic_id']),
               'TOPIC_TITLE' => htmlspecialchars($row['topic_title']))
           );
           $i++;
       }
       $template->assign_var_from_handle($module_names['recent_topics_menu'], 'recent_topics_menu');
 5. 6, 2013-09-01, 23:33

  zapytanie wyglda tak:
    ‖|‖|
  • SELECT * FROM `phpbb_posts` WHERE 1 ORDER BY `post_time` DESC LIMIT 5
 6. sam ja, 2013-09-02, 00:17

  eby pokaza najnowsze posty - w pliku [np. viewforum].php doda:
    ‖|‖|
  • $sql = "SELECT * FROM `phpbb_posts` WHERE 1 ORDER BY `post_time` DESC LIMIT 5";

   if( !$result = $db->sql_query($sql) )
   {
       message_die(GENERAL_ERROR, 'Couldn\'t obtain co tam', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }

       $i = 1;
       while ($row = $db->sql_fetchrow($result))
       {
           $template->assign_block_vars('najnowsze', array(
               'POST_USERNAME' => $row['post_username'])
           );
           $i++;
       }

  w [np. viewforum_body].tpl
    ‖|‖|
  •     <!-- BEGIN najnowsze -->
       {najnowsze.POST_USERNAME}
       <br>
       <!-- END najnowsze -->
 7. jeszcze raz ja, 2013-09-02, 08:07

  taki kod na zapytanie, ale te nie o to chodzi:
    ‖|‖|
  • $sql = mysql_query("SELECT topic_title, topic_last_post_id, topic_replies FROM phpbb_topics WHERE forum_id = '1' OR forum_id='4' OR forum_id='11' OR forum_id='12' OR forum_id='13' ORDER BY topic_last_post_id DESC LIMIT 5");

   while($row = mysql_fetch_assoc($sql))
     {
     echo("<a href=viewtopic.php?p=$row[topic_last_post_id]#$row[topic_last_post_id]>
   $row[topic_title]</a> ($row[topic_replies])");
     }

  std: http://forum.webhelp.pl/s...inne-t8482.html
  o, a to lepsze! i chyba o to chodzi:
    ‖|‖|
  • $sql = mysql_query("SELECT u.username, t.topic_title, t.topic_replies, t.topic_last_post_id FROM phpbb_topics t, phpbb_posts p, phpbb_users u WHERE t.topic_last_post_id = p.post_id AND u.user_id = p.poster_id ORDER BY t.topic_last_post_id DESC LIMIT 10");
   while($row = mysql_fetch_array($sql))
     {
     $j = stripslashes($row['topic_title']);
     $t = $j;
     if (strlen($j) >20) $j = substr($j, 0, 17) . "...";
     echo("<img SRC=forum/templates/subSilver/images/icon_latest_reply.gif>
         <a title='$t' href=forum/viewtopic.php?p=$row[topic_last_post_id] alt='$t' class=menu>$j</a> ($row[topic_replies]) [$row[username]]<br>");
     }
 8. Redakcja, 2013-09-07, 15:54

  przerobienie ankiety na nukeit!

  w viewtopic_poll_result.tpl zostaje tylko:
    ‖|‖|
  • <div align="right"><img src="http://.jpg"><b>{TOTAL_VOTES}</b></div>

  w viewtopic_poll_ballot.tpl zostaje:
    ‖|‖|
  • <form method="POST" action="{S_POLL_ACTION}">
   <input type="hidden" name="vote_id[]" value="1" checked>
   <div align="right">
   <input type="image" src="http://.jpg"  name="submit" />
   </div>
   {S_HIDDEN_FIELDS}
   </form>

  a w posting_poll_body.tpl:
    ‖|‖|
  • <tr><td>
   <input type="checkbox" name="poll_title" value="nukeit!"><b>nukeit!</b>
   <input type="hidden" name="poll_option_text[1]" value="yes">
   <input type="hidden" name="poll_option_text[2]" value="no">
   <input type="hidden" name="max_vote" value="1">

   <!-- BEGIN switch_poll_delete_toggle -->
   <input type="checkbox" name="poll_delete"><b>delete</b>
   <!-- END switch_poll_delete_toggle -->

   </td></tr>

  w includes/functions_post.php znale i zakomentowa warunek:
    ‖|‖|
  • /* else if ( $poll_title == '' )
      {
      $error_msg .= ( !empty($error_msg) ) ? '<br />' . $lang['Empty_poll_title'] : $lang['Empty_poll_title'];
      } */
 9. Redakcja, 2013-09-07, 16:56

  eby zrobi wyskakujce radio po klikniciu w thumbnail tematu z ikon 5 - w pliku viewforum.php:
    ‖|‖|
  • $template->assign_block_vars('topicrow', array(
   'ADDLINK' => ($topic_rowset[$i]['topic_icon'] = 5) ?
   '<a target="_self" href="" onclick="javascript:window.open('."'http://radio.wolnemedia.net/program/01.php','okno','toolbar=no, height=600px, width=287px')".'">'
   :
   '<a href="'. $view_topic_url .'">',

  i wykorzysta w viewforum_body.tp:
    ‖|‖|
  • {topicrow.ADDLINK}
   <div class="thumbs90px" style="background-image: url('{topicrow.OBRAZEK}');">{topicrow.ICON}</div>
   </a>
 10. Redakcja, 2013-09-08, 22:08

  nukeit! od nowa:

  tworzymy w bazie phpbb_nukers z 3 rubryczkami:
    ‖|‖|
  • nuke_id, nuker_id, nuker_ip

  w includes/constrants.php w przedostatniej linii
    ‖|‖|
  • define('NUKERS_TABLE',$table_prefix.'nukers');

  do phpbb_topics dodajemy rubryczk "topic_nukes".

  w viewtopic.php przekazujemy do templatki ilo nukw:
    ‖|‖|
  • $template->assign_vars(array(
   'NB_NUKES' => $forum_topic_data['topic_nukes'],

  przed "if ( defined('ATTACHMENTS_ON') )"
    ‖|‖|
  • $sql = "SELECT *
   FROM " . NUKERS_TABLE . "WHERE nuke_id = $topic_id AND nuker_id = " . intval($userdata['user_id']);
   if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
   {
   message_die(GENERAL_ERROR, "Could not obtain nuker data for this topic", '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }

   $user_nuked = ( $row = $db->sql_fetchrow($result) ) ? TRUE : 0;
   $db->sql_freeresult($result);

   if (!$user_nuked && $userdata['user_id']!= ANONYMOUS)
   {
   $template->set_filenames(array('nukebox' => 'viewtopic_nuke_ballot.tpl'));

   $s_hidden_fields = '<input type="hidden" name="topic_id" value="' . $topic_id . '"><input type="hidden" name="mode" value="nuke">';

   $template->assign_vars(array(
   'S_HIDDEN_FIELDS' => $s_hidden_fields,
   'S_NUKE_ACTION' => append_sid("posting.$phpEx?mode=nuke&amp;" . POST_TOPIC_URL . "=$topic_id")));
   $template->assign_var_from_handle('NUKE_DISPLAY', 'nukebox');
   }
   else
   {
   $template->set_filenames(array('nukebox' => 'viewtopic_nuke_result.tpl'));
   }
   $template->assign_var_from_handle('NUKE_DISPLAY', 'nukebox');

  tworzymy 2 pliki - viewtopic_nuke_result.tpl:
    ‖|‖|
  • <div align="right"><img src="http://.jpg>
   <b>{NB_NUKES}</b></div>
  oraz viewtopic_nuke_ballot.tpl:
    ‖|‖|
  • <form method="POST" action="{S_NUKE_ACTION}">
   <div align="right"><input type="image" src="http://.jpg" name="submit" />
   <b>{NB_NUKES}</b></div>
   {S_HIDDEN_FIELDS}
   </form>

  w posting.php przed "default: message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['No_post_mode']);" wstawiamy
    ‖|‖|
  • case 'nuke':
   break;
  oraz przed "default: message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['No_valid_mode']);":
    ‖|‖|
  • case 'nuke' :
   $sql = "UPDATE " . TOPICS_TABLE . "
   SET topic_nukes = topic_nukes + 1
   WHERE topic_id = $topic_id";

   if ( !$db->sql_query($sql) )
   {
   message_die(GENERAL_ERROR, 'ERROR INCREASING NUKE', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }
   $sql = "INSERT INTO " . NUKERS_TABLE . " (nuke_id, nuker_id, nuker_ip)
   VALUES ($topic_id, " . $userdata['user_id'] . ", '$user_ip')";
   if ( !$db->sql_query($sql, BEGIN_TRANSACTION) )
   {
   message_die(GENERAL_ERROR, "Could not insert user_id for nuke", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
   }
   redirect(append_sid("viewtopic.$phpEx?" . POST_TOPIC_URL . "=$topic_id", true));
   break;

  na koniec w viewtopic_body.tpl gdzie w okolicach postrow.MESSAGE wstawiamy:
    ‖|‖|
  • {NUKE_DISPLAY}


  eby mie ilo nukw w tematach dodajemy w viewforum.php:
    ‖|‖|
  • $nukes = $topic_rowset[$i]['topic_nukes'];
   $template->assign_block_vars('topicrow', array(
   'NUKES' => isset($nukes) ? ', &#9762;'.$nukes : '',
  i w viewforum_body.tpl na przykad:
    ‖|‖|
  • {topicrow.FIRST_POST_TIME}{topicrow.NUKES}
 11. Redakcja, 2013-09-09, 11:28

  wstawienie nukeit! do nowego/edycji postu.

  gdzie tam w posting.php:
    ‖|‖|
  • $nukeit = $HTTP_POST_VARS['nukeit'];
   if (isset($nukeit))
   {
   $sql = "UPDATE " . TOPICS_TABLE . "
   SET topic_nukes = $nukeit
   WHERE topic_id = $topic_id";

   if ( !$db->sql_query($sql) )
   {
   message_die(GENERAL_ERROR, 'ERROR adding NUKEit!', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }

   $sql = "DELETE FROM " . NUKERS_TABLE . "
   WHERE nuke_id = $topic_id";

   if ( !$db->sql_query($sql) )
   {
   message_die(GENERAL_ERROR, 'ERROR cleaning NUKEit!', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }
   }

  w posting_body.tpl nad <!-- BEGIN expire_box -->
    ‖|‖|
  • <tr>
   <td class="row1" valign="top"><span class="gen"><b>nukeit!/reset<br>delete</b></span></td>
   <td class="row2"><input type="checkbox" name="nukeit" value="0"><br>
   <input type="checkbox" name="nukeit" value="NULL"></td>
   </tr>


  TO DO: eby si pojawiao tylko przy edycji 1-go posta
 12. Redakcja, 2013-09-09, 15:03

  eby si pojawiao tylko przy edycji 1-go posta trzeba uj powyszy kod w
    ‖|‖|
  • <!-- BEGIN s_nukeit -->
   (...)
   <!-- END s_nukeit -->

  oraz doda gdzie na kocu przed $template->pparse('body'); w posting.php:
    ‖|‖|
  • if ($post_data['first_post']) $template->assign_block_vars('s_nukeit', array());
 13. Redakcja, 2013-09-09, 23:14

  podwjny dwukropek w tytule strony mona usun w overall_header.tpl:
    ‖|‖|
  • <title>{SITENAME} :: {PAGE_TITLE}</title>

  "zobacz forum" i "zobacz post" mona usun w viewtopic.php i viewforum.php usuwajc $lang[] w linii
    ‖|‖|
  • $page_title = $lang['View_topic'] .' - ' . $topic_title;
    ‖|‖|
  • $page_title = $lang['View_forum'] . ' - ' . $forum_row['forum_name'];
 14. Redakcja, 2014-01-17, 12:04

  tak mona doda okadki tematw:
  http://przemo.org/phpBB2/...pic.php?t=73162

  TAGI
  eby doda obsug tagw wstawi gdzie blisko pocztku w viewforum.php:
    ‖|‖|
  • if ( isset($HTTP_GET_VARS['tag']))
   {
       $tag_id = $HTTP_GET_VARS['tag'];
   }
   else
   {
       $tag_id = '';
   }

  i doda linijk gdzie w okolicach 500 wiersza:
    ‖|‖|
  • $sql = "SELECT " . $sql_fields . "
       FROM (" . $sql_tables . ")
       $ignore_topics_table
       WHERE t.forum_id = $forum_id
           $ignore_topics_sql
   AND INSTR(t.topic_title,'$tag_id')
   ----------------------------------
           AND t.topic_poster = u.user_id
           AND p.post_id = t.topic_first_post_id
           AND p2.post_id = t.topic_last_post_id
           AND u2.user_id = p2.poster_id
           $forum_post_text_where
           AND t.topic_type <> " . POST_ANNOUNCE . "
           AND t.topic_type <> " . POST_GLOBAL_ANNOUNCE . "
           $limit_topics_time $sotr_methods
       LIMIT $start, $user_topics_per_page";Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group


ZalogujZaloguj
ProfilProfil
RejestracjaRejestracja

NAJNOWSZE ARTYKUY I KOMENTARZE

Dzika przyroda na ruchomych GIF-ach
przez: Redakcja ✉1

Kategorie
przez: Redakcja ✉0

Radio Wolne Media
przez: Redakcja ✉0

Okładki tematów
przez: Redakcja ✉0

System "nuke'ów"
przez: Redakcja ✉0

Temat
przez: Redakcja ✉0

FLASH w newsie
przez: Redakcja ✉0

Beauty - dir. Rino Stefano Tagliafierro
przez: Redakcja ✉0

Lucky day forever
przez: Redakcja ✉0

Zwikszanie dugoci pola opisu tematu (i inne)
przez: Redakcja ✉14