Dzika przyroda na ruchomych GIF-ach
Redakcja, 2017-10-31, 18:53

Head Like an Orange to nazwa blogu, na kt�rym znajduj� si� niesamowite, ruchome GIF-y przedstawiaj�ce zadziwiaj�cy i cudowny �wiat przyrody. Marinus Olde Loohuis 28-latek z Holandii zainspirowany natur� od 2011 roku tworzy animowane obrazy, kt�re zachwycaj� miliony Internaut�w.Ruchome GIF-y tworzone s� z plik�w wideo pochodz�cych z przyrodniczych film�w dokumentalnych – ich autor na bie��co �ledzi najnowsze produkcje w celu znalezienia odpowiednich sekwencji.

Na wielu ruchomych GIF-ach Marinusa trudno znale�� pocz�tek i koniec: "Sekret tkwi w znalezieniu na filmie odpowiedniego momentu, w kt�rym ruch zaczyna si� ponownie. Co jest do�� �atwe w przypadku np. ptaka hu�taj�cego si� na ga��zi, a o wiele trudniejsze podczas lotu ptaka" – m�wi autor.


Wysok� jako�� ruchomych GIF-�w, autor uzyskuje dzi�ki wykorzystaniu materia�u �r�d�owego o rozdzielczo�ci HD. W zwi�zku z ograniczeniami jakie niesie za sob� format GIF, materia� poddawany jest obr�bce w programie Photoshop, co stanowi dla Marinusa najwi�ksze wyzwanie.

Marinusa Olde Loohuis od dzieci�stwa fascynuje r�norodno�� i pi�kno przyrody, kt�r� stara si� pokaza� za pomoc� animowanych GIF-�w. Nie uwa�a si� za artyst�, jest tylko odtw�rc�, kt�ry pokazuje otaczaj�cy nas �wiat. "Jest wiele os�b, kt�re tworz� kreatywne animowane GIF-y od podstaw i to oni s� prawdziwymi artystami" - dodaje.

Ruchome GIF-y dla Marinusa to rodzaj pomostu pomi�dzy fotografi� a filmem – mog� pokaza� wi�cej ni� zdj�cia, a nie wymagaj� od widza podj�cia �adnych dzia�a�, np. naci�ni�cia przycisku odtwarzania.

�r�d�o: http://www.swiatobrazu.pl...znac-30343.html

1
  1. Redakcja, 2017-11-13, 23:52

    • Cytat:
      Ruchome GIF-y dla Marinusa to rodzaj pomostu pomi�dzy fotografi� a filmem – mog� pokaza� wi�cej ni� zdj�cia,Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group


ZalogujZaloguj
ProfilProfil
RejestracjaRejestracja

NAJNOWSZE ARTYKUY I KOMENTARZE

Dzika przyroda na ruchomych GIF-ach
przez: Redakcja ✉1

Kategorie
przez: Redakcja ✉0

Radio Wolne Media
przez: Redakcja ✉0

Okładki tematów
przez: Redakcja ✉0

System "nuke'ów"
przez: Redakcja ✉0

Temat
przez: Redakcja ✉0

FLASH w newsie
przez: Redakcja ✉0

Beauty - dir. Rino Stefano Tagliafierro
przez: Redakcja ✉0

Lucky day forever
przez: Redakcja ✉0

Zwikszanie dugoci pola opisu tematu (i inne)
przez: Redakcja ✉14