Okładki tematów
Redakcja, 2017-10-31, 20:29

Mo�emy tematowi nada� ok�adk�, kt�ra b�dzie pokazywana w widoku temat�w (zaznaczono w czerwonej ramce). Mo�e to by� w zasadzie dowolny obrazek, ale najlepiej je�li b�dzie ma�ych rozmiar�w (docelowo pokazywany jest w wymiarach 90x90 pikseli)

Obrazek mo�e by� animowany, wystarczy tylko u�y� animowanego GIF'a podczas tworzenia nowego tematu lub jego edycji.

Na obrazek mo�e by� na�o�ona ikona w postaci pliku png z przezroczysto�ci� (zaznaczono w zielonej ramce).

na niekt�rych artyku�ach znajduj� si� przyk�adowe ikonki, np. �ar�weczka, YT czy ikona "WM" (prawda, �e �liczna?;).Warto zauwa�y�, �e ze wskazanego obrazka wykorzystywana jest �rodkowa cz�� w kszta�cie kwadratu.
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group


ZalogujZaloguj
ProfilProfil
RejestracjaRejestracja

NAJNOWSZE ARTYKUY I KOMENTARZE

Dzika przyroda na ruchomych GIF-ach
przez: Redakcja ✉1

Kategorie
przez: Redakcja ✉0

Radio Wolne Media
przez: Redakcja ✉0

Okładki tematów
przez: Redakcja ✉0

System "nuke'ów"
przez: Redakcja ✉0

Temat
przez: Redakcja ✉0

FLASH w newsie
przez: Redakcja ✉0

Beauty - dir. Rino Stefano Tagliafierro
przez: Redakcja ✉0

Lucky day forever
przez: Redakcja ✉0

Zwikszanie dugoci pola opisu tematu (i inne)
przez: Redakcja ✉14